چرا زن ها گریه می کنند؟

یک پسر کوچک از مادرش پرسید : چرا گریه می کنی؟

مادرش به او گفت: زیرا من یک زن هستم...

پسر بچه گفت: من نمی فهمم!

مادرش او را در آغوش گرفت و گفت: تو هیچگاه نخواهی فهمید!

بعدها پسر کوچک از پدرش پرسید: چرا مادر بی دلیل گریه می کند؟

پدرش تنها توانست به او بگوید : تمام زنها برای هیچ و پوچ گریه می کنند!

پسر کوچک بزرگ شد و به یک مرد تبدیل گشت ولی هنوز نمی دانست  چرا
زن هابی دلیل گریه می کنند؟ 
 
 
بالاخره سوالش را برای یک فرشته مطرح کرد و مطمئن بود که فرشته
 
 جواب را می داند.             
 
او از فرشته پرسید: چرا زن ها به آسانی گریه می کنند؟
 
فرشته گفت: خدا زمانی که زن را خلق کرد می خواست که او موجود
به خصوصی باشد- بنابراین شانه های او را آن قدر قوی آفرید تا بار همه دنیا را
به دوش بکشد و همچنین شانه هایش آن قدر نرم باشد که به بقیه آرامش
بدهد ...

به او یک نیروی درونی قوی داد تا توانایی تحمل زایمان بچه هایش را داشته
باشد. وقتی آن ها بزرگ شدند توانایی تحمل بی اعتنایی آن ها را نیز داشته باشد!

به او توانایی داد که در جایی که همه از جلو رفتند نا امید شده اند او
تسلیم نشود و همچنان پیش برود .
 
به او توانایی نگهداری از خانواده اش را داد حتی زمانی که مریض یا پیر شده
است بدون این که شکایتی بکند ...

به او عشقی داده که در هر شرایطی بچه هایش را عاشقانه دوست داشته
باشد حتی اگر آنها به او آسیبی برسانند .
 
 به او توانایی داد که شوهرش را دوست داشته باشد و از تقصیرات او بگذردو
 همیشه تلاش کند تا جایی در قلب شوهرش داشته باشد .
 
به او این شعور را داد که درک کند یک شوهر خوب هرگز به همسرش آسیب
نمی رساند.
 
 اما گاهی اوقات توانایی همسرش را آزمایش می کند و به او این توانایی را
داد که تمامی این مشکلات را حل کرده و با وفاداری کامل در کنار شوهرش
باقی بماند
 
و در آخر به او اشک هایی دادکه بریزد.
 
 این اشک ها فقط مال اوست و تنها برای استفاده
اوست در هر زمانی که به آنها نیاز داشته باشد .
او به هیچ دلیلی نیاز ندارد تا توضیح دهد چرا اشک می ریزد.
فرشته گفت: 
 
زیبایی یک زن در چشمانش نهفته است زیرا
چشم های او دریچه روح اوست و در قلب او جایی که
عشق او به دیگران در آن قرار دارد....
------------------------------------------------------
 
/ 1 نظر / 16 بازدید