فکر کن:

 

 

 

فکر کن جای این آدم ایستادی

گروه اینترنتی ایران الایو | iranalive.ir

 

فکر کن بین امواج گیر کردی

گروه اینترنتی ایران الایو | iranalive.ir

 

 

فکر کن روی این پل ایستادی


گروه اینترنتی ایران الایو | iranalive.ir

 

 

فکر کن جای این آقا باشی


گروه اینترنتی ایران الایو | iranalive.ir

 

 

فکر کن همهء اینا مال شماست


گروه اینترنتی ایران الایو | iranalive.ir

فکر کن قراره با اینا مسابقه بدی

گروه اینترنتی ایران الایو | iranalive.ir

 

یا از این پل میگذری
گروه اینترنتی ایران الایو | iranalive.ir

 

یا معلم این کلاسی

گروه اینترنتی ایران الایو | iranalive.ir

 

 

اما تو فقط خودتی

با مشکلاتی که ترین نیست 

اما برای ساختن تو بهترین است

          

 

 اگه قرار بود هرکسی بزرگترین غمش رو برداره و ببره تحویل بده ،

با دیدن غمهای دیگران آهسته غمش رو در جیبش می گذاشت

و به خونه بر می گشت 

 

/ 6 نظر / 17 بازدید
قصر آرزو

قربون منت برم با این پست تاثیر گذارش.[گل]