دخترهای خوب

دخترهای خوب مثل سیب های روی درخت هستند...

بهترین هایشان در بالاترین نقطه درخت قرا...ر دارند!

پسرها نمی خواهند به بهترین ها برسند چون می ترسند سقوط کنند و زخمی بشوند، بنابراین به سیب های پوسیده روی زمین که خوب نیستند اما به دست آوردنشان آسان است اکتفا می کنند...

سیب های بالای درخت فکر می کنند مشکل از آنهاست در حالی که آنها فوق العاده اند . .... آنها فقط باید منتظر آمدن پسری بمانند که آن قدر شجاع باشد که بتواند از درخت بالا بیاید....

از: نوشته های فیس بوکی

/ 1 نظر / 9 بازدید

kheili ghashang bud