جملاتی منتخب از استاد ارجمند دکتر علی شریعتی:

منتظر نمان که پرنده ای بیاید و پروازت دهد، در پرنده شدن خویش بکوش.

 

 

دوستی یک حادثه است و جدایی یک قانون، بیایید حادثه ساز و قانون شکن باشیم...

 

 

اگر روزی تهدیدت کردند، بدان در برابرت ناتوانند.

اگر خیانت دیدی، بدان قیمتت بالاست

اگر ترکت کردند، بدان با تو بودن لیاقت میخواهید...

 

 

 

- بیایید سال های زنده بودن را در بیداری بگذرانیم چون سال های زیادی را به اجبار باید خفت.

 

 

- هیچکس دنیا را آنچنان که هست نمیبیند. بلکه هرکس دنیارا آنچنان که خودش هست میبیند.

 

 

 

- چقدر نشنیدن ها و نشناختن ها و نفهمیدن ها است که به این مردم آسایش و خوشبختی بخشیده است.

 

 

- آنجا که چشمان مشتاقی برای انسانی اشک میریزد، زندگی به رنج کشیدنش می ارزد.

 

 

مردان در صید عشق به وسعت نامنتهایی نامردند.

گدایی عشق میکنند تا وقتی که مطمئن به تسخیر قلب زن نشده باشند،

اما همین که مطمئن شدند، مردانگی را در کمال نامردی بجا می آورند...

 

http://manam-minevisam.blogsky.com/category/cat-11/

 

/ 1 نظر / 42 بازدید
فرشته

نوشته هايي كه جمع آوري كردين خيلي خوبن ، اميدوارم هيچ وقت بازنده نباشي.