ترس

بعضی از افراد از ترس اینکه مبادا در عشق شکست بخورن و بعد افسرده بشن و بعد .... هیچ وقت سراغ عشق نمیرن.درست مثه کسی که از بس استرس داره و بد بین هست به خاطر از دست دادن یه خودکار دیگه نمیتونه زندگی عادیش رو بکنه..چون فکر میکنه:

وقتی خودکارش رو گم کنه دیگه خودکار نداره،
پس وقتی خودکار نداره چیزی نمیتونه بنویسه
وقتی نتونه چیزی بنویسه پس مطالعه ای هم نمیتونه بکنه
وقتی نتونه مطالعه کنه پس حتما مردود میشه
چون وقتی مردود بشه دیگه مدرکی نمیگیره
وقتی مدرکی نگیره کارهم نمیتونه پیدا کنه
وقتی کار نکنه پول هم در کار نیست
وقتی پولی در کار نباشه پس غذایی هم نیست
وقتی غذا نباشه لاغر میشه
وقتی لاغر بشه زشت میشه
وقتی زشت بشه دیگه کسی عاشقش نمیشه
وقتی کسی عاشقش نشه ازدواجی در کار نیست
وقتی ازدواجی در کار نباشه بچه ای در کار نیست
وقتی بچه ای نباشه حتما تنها میمونه
تنهایی هم حتما یعنی افسردگی
افسردگی هم که به بیماری منجر میشه
بعد هم از بیماری حتما میمیره:)

لطفا کمی خوشبین باشید:)
/ 0 نظر / 17 بازدید