روز جهانی مادر

اسم قاشق رو گذاشتی قطار...هواپیما...کشتی .... تا یک لقمه بیشتر بخورم ..!

یادت هس...ت مادر؟

شدی خلبان ؛ ملوان ؛ لوکوموتیوران..!

می گفتی بخور تا بزرگ بشی قوی بشی ؛

آقا شیره بشی.! ...............

و من عادت کردم که هر چیزی را بدون اینکه دوست داشته باشم قورت بدهم

حتی بغض های نترکیده ام را

دوست دارم مادرم


روز جهانی مادر بر همه مادران مبارک

از :نوشته های فیس بوکی

/ 0 نظر / 7 بازدید