جملات غریبی که این روزها به نقل از دکتر شریعتی می شنویم! و زیباست

خدایا مرا محروم کن از داشتن های خطرناک

حتی اگر اشک بریزم !

 حتی اگر التماس کنم ....

 مرا محروم کن از عسل های مسموم ...!

از مارهای خوش خط و خال !

 از لذت های اندوه بار

ای مهربان تر از من نسبت به من ....!

 

--------------------------------------------

 زندگی تلخ ترین خواب منست ، خسته ام ، خسته از این خواب بلند
ساعتها را بگذارید بخوابند . بیهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست . . .

 

دکتر علی شریعتی

/ 1 نظر / 15 بازدید
قاسم

از حسن نظروانتخاب تون ممنون به امید بیان جملات بیشتر