سیزده به در و یادی از شهریار و شعرش!

یار و همسر نگرفتــــــم که گـــــــــــرو بود سرم

                    تــــو شدی مادر و من با همه پیری پســـــــرم

تو جگـــــرگوشه هم از شیر بریدی و هنـــــــوز

                    من بیچـــــــاره همان عاشق خونیــن جگــــرم

خون دل می خورم و چشــــــم نظربازم جـــام

                    جرمم این است که صاحبــــدل و صاحب نظـرم

من که با عشق نرانــــــدم به جوانـی هوسی

                    هوس عشق و جوانـــی ست به پیــرانه سرم

پدرت گوهــــــــــر خود تا به زر و سیم فــروخت

                    پــــــــــــــــدر عشق بسوزد که درآمد پـــــــدرم

عشـــق و آزادگــی و حسن و جوانــی و هنـــر

                    عجبــا هیچ نیرزیـــــــــــــــد که بی سیم و زرم

هنــــــــــــرم کاش گره بند زر و سیمـــــــم بود

                    که ببــــــــــــــازار تو کـــــــــاری نگشود از هنرم

سیـــــــزده را همه عالم بدر امروز از شهـــر

                    من خود آن سیزدهـــــــم کز همه عالم بـدرم

تا بدیـــــــــوار و درش تازه کنم عهـد قــــــــدیم

                     گاهـــــــــی از کوچه معشوقه خود می گــذرم

تو از آن دگـــــــــــــری، رو که مـــــرا یاد تو بس

                     خود تو دانـــــــــی که من از کان جهانی دگرم

از شکــــــــــــار دگران چشم و دلی دارم سیر

                      شیــــــــــرم و جوی شغــــــالان نبود آبخـــورم

          خون دل مـــــــوج زند در جگــــــرم چون یاقوت

          شهــــریــــــارا چکنم لعلــــم و والا گهـــــرم

/ 7 نظر / 4 بازدید

لذت بردم

امیر محمد

okkkkkkkkkk

سبحان

سلام حالتون چطوره؟ [گل] سالها بعد یاد تو از خاطرم خواهد گذشت و نخواهم دانست کجایی اما آرزوی من برای خوشبختی تو, تو را در خواهد یافت ... و احساس خواهی کرد , اندکی شادتر و اندکی خوشبخت تري و نخواهی دانست که چرا ... . [گل]

سبحان

سلام . [گل] . با تمام وجود گناه كرديم و در تكرار آن اصرار ، اما نه نعمت هايش را از ما گرفت و نه گناهان مارا فاش كرد،اگر اطاعتش كنيم چه مي كند؟ . [گل]

عزت الله

جالب بود پدر جیب خالی بسوزه که پدر عشق رو هم در میاره! شاد باشی