تخم مرغ

وقتی تخم مرغ بوسیله یک نیرو از خارج می شکند، یک زندگی به پایان میرسد.
وقتی تخم مرغ به وسیله نیروئی از داخل می شکند، یک زندگی آغاز میشود
تغییرات بزرگ همیشه از داخل انسان آغاز میشود
تنها متولد میشویم تنها از دنیا میرویم و تنها به خدا میرسیم و در رستاخیز تنها جوابگو خواهیم بود .و خدا تنهاست. چرا؟بیایید در این باره در سکوت ذهن تفکر کنیم. ناهید طیبی
/ 0 نظر / 37 بازدید