سال نو مبارک....

چه دعایی کنمت بهتر از این ...

...خنده ات از ته دل

گریه ات از سر شوق

روزگارت همه شاد

...سفره ات رنگارنگ

و تنی سالم و شاد که بخندی همه عمر

باشد ارزانی دستت خورشید

ز نگاهت بدرخشد امید

دل تو لانه مهر

مهر ورزد به همانندی خورشید سپهر

چه دعایی کنمت بهتر از این ...

که به کامت همه ایام بهار

بخت همواره تورا همدم و یار

و وجودت همه بوستان محبت

که به هر دوست گلی هدیه کنی

چه دعایی کنمت به ز دعاهای دگر

که تو عاشق باشی و عاشق مانی و عشق دهی

سال نو مبارک....

/ 1 نظر / 10 بازدید
عزت الله

روزگارت همه شاد شیخ منتظر قدوم شماست شاد باشی