نکات کوچک،تغییرات بزرگ


1-برای خودتان برای دل خودتان جشن بگیرید و شاد باشید.
2-کمی در زندگی خود رنگ جاری کنیم
3-به جزئیات بی توجه نباشیم کمی دقیق تر شویم.
چرا از زیبایی ها به سادگی بگذریم و منتظر چیزی دیگر باشیم ؟
4-لذت یعنی چی؟یعنی کیف کردن از تمام چیزهای کوچک.
5-شما می توانید از نیویورک تا کالیفرنیا را با چراغ های اتوموبیل رانندگی کنید
بدون اینکه نیاز داشته باشید تمام راه را ببینید."راز "
6-تغییرات کوچک ایجاد کنیم !حداقل برای قابل تحمل تر کردن خیلی از چیزها
/ 0 نظر / 10 بازدید