سالهاست که معنای این را
نفهمیده ام
"رفت و آمد"
یا
"آمد‌ و رفت" ؟
...
آدمها
می‌روند که برگردند
یا
می‌آیند که بروند؟
/ 1 نظر / 4 بازدید

besiar zibaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa