کدام یک را سوار می کنید ؟

کدام یک را سوار می کنید ؟ ( لطفا .... تا آخر بخوانید - ممنونم) :


یک شرکت بزرگ قصد استخدام تنها یک نفر راداشت. بدین منظور آزمونی برگزار کرد که تنهایک پرسش داشت. پرسش این بود :

شما در یک شب طوفانی سرد در حال رانندگی ازخیابانی هستید. از جلوی یک ایستگاه اتوبوسدر حال عبور کردن هستید. سه نفر داخلایستگاه منتظر اتوبوس هستند.

یک پیرزن که در حال مرگ است. یک پزشک کهقبلاً جان شما را نجات داده است. یک خانم/آقاکه در رویاهایتان خیال ازدواج با او رادارید. شما می‌توانید تنها یکی از این سهنفر را برایسوار نمودن بر گزینید. کدامیک را انتخابخواهید کرد؟ دلیل خود را بطور کامل شرح دهید
:

لطفا پیش از اینکه ادامه حکایت را بخوانید شمانیز کمی فکر کنید ....
..........

........

......

.....

.....

...

..

.

قاعدتاً این آزمون نمی‌تواند نوعی تستشخصیت باشد زیرا هر پاسخی دلیل خاص خودش رادارد.


پیرزن در حال مرگ است، شما باید ابتدا او رانجات دهید. هر چند او خیلی پیر است و به هرحال خواهد مرد.
شما باید پزشک را سوار کنید. زیرا قبلاً او جان شما را نجات داده و این فرصتی است که می‌توانید جبران کنید. اما شاید هم بتوانید بعداً جبران کنید.
شما باید شخص مورد علاقه‌تان را سوار کنید زیرا اگر این فرصت را از دست دهید ممکن است هرگز قادر نباشید مثل او را پیدا کنید.

از دویست نفری که در این آزمون شرکت کردند،
تنها شخصی که استخدام شد دلیلی برای پاسخ
خود نداد. او نوشته بود :
سوئیچ ماشین را به پزشک می‌دهم تا پیرزن را
به بیمارستان برساند و خودم به همراه همسر
رویاهایم متحمل طوفان شده و منتظر اتوبوس
می‌مانیم.

پاسخی زیبا و سرشار از متانتی که ارائه شد
گویای بهترین پاسخ است و مسلما همه
می‌پذیرند
که پاسخ فوق بهترین پاسخ است، اما هیچکس در
ابتدا به این پاسخ فکر نمی‌کند. چرا؟

زیرا ما هرگز نمی‌خواهیم داشته‌ها و
مزیت‌های خودمان را (ماشین) (قدرت) (موقعیت)
از دست بدهیم. اگر قادر باشیم خودخواهی‌ها،
محدودیت ها و مزیت‌های خود را از خود دور
کرده یا ببخشیم گاهی اوقات می‌توانیم
چیزهای بهتری بدست بیاوریم.

تحلیل فوق را می‌توانیم در یک چارچوبعلمی‌تر نیز شرح دهیم: در انواع رویکردهای
تفکر، یکی از انواع تفکر خلاق، تفکر جانبیاست که در مقابل تفکر عمودی یا سنتی قرارمی‌گیرد.

در تفکر سنتی، فرد عمدتاً از منطق، در
چارچوبمفروضات و محدودیت‌های محیطی خود،
استفاده می‌کند و قادر نمی‌گردد از زوایای
دیگر محیط و اوضاع اطراف خود را تحلیل کند.

تفکر جانبی سعی می‌کند به افراد یاد دهد که
در تفکر و حل مسائل، سنت شکنی کرده، مفروضات
و محدودیت ها را کنار گذاشته، و از زوایای
دیگری و با ابزاری به غیر از منطق عددی و
حسابی به مسائل نگاه کنند.

در تحلیل فوق اشاره شد اگر قادر باشیم
مزیت‌های خود را ببخشیم می‌توانیم چیزهای
بهتری بدست بیاوریم.

شاید خیلی از پاسخ‌دهندگان به این پرسش،
قلباً رضایت داشته باشند که ماشین خود را
ببخشند تا همسر رویاهای خود
را به دست آورند. بنابراین چه چیزی باعث
می‌شود نتوانند آن پاسخ خاص را ارائه کنند.

دلیل آن این است که به صورت جانبی تفکر نمی‌کنند. یعنی محدودیت ها و مفروضات معمول را کنار نمی‌گذارند. اکثریت شرکت‌کنندگان خود را در این چارچوب می‌بینند که باید یک نفر را سوار کنند و از این زاویه که می‌توانند خود راننده نبوده و بیرون ماشین
باشند، درباره پاسخ فکر نکرده‌اند...

/ 1 نظر / 12 بازدید
النا.ع

وبلاگ "صدهزار حباب" با موضوع : "تا وقتی کودکی متولد میشود یعنی هنوز خدا از بشر نا امیدنشده است" به روز شد... www.sadhezarhobab.persianblog.ir