یادمون باشه

یادمون باشه که همیشه ذره ای حقیقت پشت هر "فقط یه شوخی بود" ...

کمی کنجکاوی پشت "همینطوری پرسیدم" ...

قدری احساسات پشت "به من چه اصلا"...

مقداری خرد پشت "چه میدونم"...

 واندکی درد پشت "اشکالی نداره" وجود داره!

/ 1 نظر / 8 بازدید
مهدیه مترلینگ

دوست من مطالبت بی نظیره در عین سادگی حرف دل رو میزنه...من لینکت کردم که همیشه تو دسترسم باشی...میسی[لبخند][دست]